REALIZUJEMY KURSY

Dla osób ubiegających się o:

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

1. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

2. Dopuszczenie do posiadania broni w trybie przepisów ustawy o broni i amunicji.

3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego umiejętności teoretyczne i praktyczne, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 38b. Ust 1, ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r. Poz.1099, z późn. Zm.).

4. Uprawnienia członków służb informacyjnych i porządkowych podczas imprez masowych zgodnie z ustawą z 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.. Nr 62, poz. 504, z późn. Zm.).

5. Uprawnienia kierownika ds. Bezpieczeństwa podczas imprez masowych zgodnie z ustawą z 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504, z późn. zm.).

6. Licencję Detektywa.


PONADTO REALIZUJEMY KURSY W ZAKRESIE

1. Wyszkolenia i doskonalenia strzeleckiego dla osób indywidualnych, agencji ochrony i innych podmiotów posługujących się w codziennej pracy broń palną.

2. Pierwszej pomocy przedmedycznej.

3. Bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Zagrożeń terrorystycznych współczesnego świata dla firm, szkół, urzędów użyteczności publicznej.

5. Doskonalenie technik interwencyjnych i samoobrony. Opiekuna nad osobami starszymi i dziećmi.

6. Zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.