OFERUJEMY:

 • sporządzanie listy płac,
 • rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników,
 • pełna obsługa rozliczeń z ZUS oraz sporządzenie deklaracji ZUS,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • roczne rozliczenia podatkowe pracowników oraz raporty zarządów,
 • przygotowanie umów cywilno-prawnych oraz umów o pracę,
 • obsługa rozliczeń z ZUS,
 • przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników z ZUS,
 • wystawianie świadectw pracy.Doradztwo:

 • doradztwo księgowo-kadrowe,
 • doradztwo podatkowe,
 • doradztwo finansowe,
 • pomoc w rejestracji podmiotów gospodarczych wraz z przygotowaniem wszelkich formalności,
 • pomoc w wyborze formy prawnej dla konkretnego rodzaju działalności,
 • reprezentowanie klienta przed wszelkiego rodzaju organami.

Express

Rokocin 4D
Starogard Gdański, 83-200
Email: biuro@grupaalfa.pl
Telefon: +48 58 536 73 26
Fax: +48 58 380 31 31

Nasza Grupa jest innowacyjnym przedsiębiorstwem na rynku usług outsourcingowych. Outsourcing traktujemy jako formę rozwoju Naszego Klienta, która dotyczyć może praktycznie każdego obszaru jego działania. Firmy decydujące się na współpracę z nami stają się bardziej elastyczne również w działaniach na rzecz swoich klientów, podnosząc tym samym własną konkurencyjność. Współpracując z naszą firmą uzyskujecie Państwo możliwość ODPISU z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON.