OFERUJEMY:

W Kancelarii Podatkowej Grupy Alfa otrzymacie Państwo rzetelne i profesjonalne wsparcie każdego prowadzonego biznesu.

Nasza Oferta obsługi księgowej obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 • prowadzenie ksiąg w pełnym zakresie,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie oraz składanie sprawozdań finansowych,
 • pomoc w rozwiązaniu zaległości księgowych z lat ubiegłych,
 • składanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • deklaracje podatkowe VAT,CIT,PIT.

Express

Rokocin 4D
Starogard Gdański, 83-200
Email: biuro@grupaalfa.pl
Telefon: +48 58 536 73 26
Fax: +48 58 380 31 31

Nasza Grupa jest innowacyjnym przedsiębiorstwem na rynku usług outsourcingowych. Outsourcing traktujemy jako formę rozwoju Naszego Klienta, która dotyczyć może praktycznie każdego obszaru jego działania. Firmy decydujące się na współpracę z nami stają się bardziej elastyczne również w działaniach na rzecz swoich klientów, podnosząc tym samym własną konkurencyjność. Współpracując z naszą firmą uzyskujecie Państwo możliwość ODPISU z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON.