Telefoniczne konsultacje prawne

D3 konsultacje na miesiąc

Twój własny prawnik

w cenie

Tworzenie umów

1h na miesiąc

Analiza i opiniowanie umów

1h na miesiąc


Wstępna analiza sprawy windykacyjnej

w cenie

Weryfikacja podmiotu w KRD
lub BIG lub InfoMonitor

1 podmiot na miesiąc

Wezwanie dłużnika
do zapłaty

2 wezwania na miesiąc

Elektroniczna pieczęć prewencyjna

w cenie

W ramach pakietu „Mój prawnik” możesz liczyć na:

Tworzenie i analiza umów

Przedstawiciele działu prawnego przygotują umowę, która będzie uwzględniała zarówno charakter stosunku prawnego jakiego będzie dotyczyła umowa oraz stron, które będą ją zawierały. Analizując oraz weryfikując dostarczone umowy, wskażemy potencjalne zagrożenia, jakie określone zapisy mogą nieść ze sobą dla funkcjonowania danego podmiotu. Zadbamy także o udzielenie wszelkiej możliwej pomocy podczas korzystania z koniecznej obsługi notarialnej (wskazanie notariusza, umówienie terminu, przygotowanie projektu aktu, weryfikacja aktu, itp.).

Reprezentacja przed sądem

W razie konieczności wystąpienia do sądu lub organu administracji państwowej (ewentualnie obrony swych interesów przed ww.), zapewniamy możliwość reprezentowania Klienta przez profesjonalnego prawnika (np. radcę prawnego, adwokata, doradcę podatkowego).

Sprawdzenie kontrahenta

Zapewniamy możliwość weryfikacji wiarygodności wskazanego przedsiębiorcy, w oparciu o dane uzyskane z Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Dłużników, Banku Informacji Gospodarczej oraz InfoMonitora.

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna to sprawdzony sposób mobilizowania kontrahentów do terminowej zapłaty zobowiązań. Daje możliwość znakowania wystawianych faktur, rachunków oraz innych dokumentów płatniczych pieczęcią otrzymaną od KPGA . Zawiera w swej treści informację, iż w przypadku braku terminowych płatności sprawa zostanie przekazana do windykacji Kancelarii Radców Prawnych. Pieczęć prewencyjna jest dostępna w formie elektronicznej lub klasycznej.

Windykacja

Przygotowanie oraz dostarczenie przez KPGA wezwań do zapłaty w stosunku do wskazanych kontrahentów zalegających z płatnościami. Zapewniamy także możliwość skorzystania z dalszych usług profesjonalnego prawnika w toku postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

Jako jedna z niewielu firm na rynku oferujemy unikalne rozwiązanie jakim jest ODPIS PFRON!