DLA WSPÓLNOTY

więcej

DLA INWESTORA

więcej

SPRZĄTANIE

więcej
DLA WSPÓLNOTY

OBSŁUGA W RAMACH ZARZĄDU

 • dokonanie rejestracji Wspólnoty (REGON, NIP, rachunek bankowy),
 • przygotowanie umów na dostawy (wody, prądu, gazu, wywozu nieczystości, konserwacji, sprzątania, ochrony, przeglądów technicznych),
 • przygotowanie umów ubezpieczenia budynku,
 • negocjowanie pakietów dodatkowych, np. ubezpieczenia mieszkań,
 • regulowanie należności nieruchomości, w zakresie ustalonym przez Radę Osiedla/Zarząd,
 • przygotowanie zebrań Wspólnoty,
 • opracowanie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością wspólną zgodnie z preferencjami właścicieli:
  • plan zachowawczy – utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym,
  • plan rozwojowy – powiększanie wartości nieruchomości,
  • plan pozyskiwania pożytkówADMINISTROWANIE

 • udział w procesie przejęcia nieruchomości od developera lub dotychczasowego zarządcy,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz negocjowanie cen i warunków umów,
 • kontrola i nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów wspólnych nieruchomości,
 • kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku,
 • kontrola i nadzór nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości – np. ochrona,
 • dokonywanie odczytów liczników lub nadzór nad wykonywaniem odczytów liczników przez podmioty zewnętrzne, w okresach wynikających z terminów rozliczeń mediów,
 • nadzór nad terminowym zlecaniem kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
 • sporządzenie regulaminów oraz instrukcji obsługi lokalu,
 • pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości,
 • prowadzenie biura Administracji (korespondencja z mieszkańcami, odbieranie telefonów, maili),
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego,
 • zgłaszanie usterek części wspólnych developerowi,
 • kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • kontrola i nadzór nad odbiorem prac remontowych i modernizacyjnych,
 • wykonywanie podjętych uchwał przez właścicieli nieruchomości,
 • bieżące monitorowanie ogólnego stanu technicznego nieruchomości,
 • kontakt telefoniczny 24h na dobę z administratorem oraz internetowa obsługa mieszkańców,
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu właścicieli lokali,
 • przygotowywanie raportów dla Zarządu lub Rady Osiedla,
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokaliOBSŁUGA PRAWNA – Kancelaria Prawna Grupy Alfa

 • reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi w przypadku, gdy Wspólnota zostaje pozwana,
 • przygotowanie umów na dostawy mediów i usług,
 • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty (regulaminów, itp.)OBSŁUGA KSIĘGOWA – Kancelaria Podatkowa Grupy Alfa

 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i usług,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek i wpłat za media,
 • pobieranie dochodów z pożytków,
 • windykacja należności,
 • dla Wspólnot Mieszkaniowych zapewniamy internetowy dostęp do indywidualnych kont właścicieli lokali, gdzie można 24h na dobę sprawdzić naliczenia, wpłaty i rozliczenia, przeczytać ważne informacje zamieszczone przez zarządcę/administratora,
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego,
 • przygotowywanie miesięcznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • wystawianie w imieniu developera zawiadomień/faktur dla lokali przekazanych od chwili przejęcia do czasu podpisania aktu notarialnego,
 • rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i składanie deklaracjiOBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym Książki Obiektu Budowlanego, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • przygotowywanie planów remontowych,
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz odbiór tych prac,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanychADMINISTROWANIE W IMIENIU I NA RZECZ DEVELOPERA

 • przygotowanie dla Developera modelu zarządzania nieruchomością,
 • czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach,
 • założenie i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
 • monitorowanie pracy usługodawców związanych z funkcjonowaniem nieruchomości,
 • kontrola czystości i utrzymywanie w należytym stanie części wspólnych, pomieszczeń i terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 • kontrola pracy firm odpowiedzialnych za konserwację urządzeń technicznych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych związanych z usuwaniem awarii i ich skutków,
 • dyżury administratora na terenie nieruchomości,
 • wizytacje nieruchomości według potrzeb,
 • analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi oraz negocjowanie cen i warunków umów,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wad i usterek w lokalach jak i częściach wspólnych oraz przekazywanie ich Developerowi/Wykonawcy,
 • nadzór nad procesem zgłaszania i usuwania usterek/wad,
 • monitoring terminowego usuwania usterek przez wykonawców,
 • rozliczenie użytkowników lokali mediów (cw, zw, zw, co) za okres od dnia protokolarnego przejęcia lokalu do dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej i przekazanie danych Developerowi,
 • opisywanie, weryfikacja faktur dotyczących nieruchomości i przekazywanie ich do siedziby Zleceniodawcy,
 • ubezpieczanie nieruchomości wspólnej na preferencyjnych warunkach wynegocjowanych specjalnie dla nieruchomości zarządzanych przez naszą firmęPOWOŁANIE WSPÓLNOTY

 • wystąpienie o nadanie NIP, REGON w terminie jednego dnia roboczego od dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • założenie konta bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowanie uchwał, regulaminów i statutów,
 • rejestracja Wspólnoty
DLA INWESTORA

OBSŁUGA W RAMACH ZARZĄDU

Grupa Alfa oferuje szeroką gamę usług związanych z rynkiem nieruchomości. Usługi zarządzania, obsługi technicznej i prawnej kierujemy zarówno do sektora prywatnego jak i publicznego. Nasza oferta zarządzania:

 • budynkami użyteczności publicznej tj. szpitale, szkoły, akademiki i obiekty sportowe,
 • hotelami, motelami, pensjonatami, aparthotelami,
 • biurowcami,
 • centrami usługowo-handlowymi,
 • budynkami mieszkaniowymi i kamienicami,
 • lokalami mieszkaniowymi dedykowanymi pod wynajem,
 • budynkami przemysłowymi i halami produkcyjnymi.SPRZĄTANIE

Biura, wnętrza

Jak czystość może wpłynąć na wizerunek Twojej firmy?

Obecnie zachowanie czystości to nie tylko kwestia wymogów sanitarnych czy bezpieczeństwa. To przede wszystkim najbardziej rzucający się w oczy element wizerunku firmy. Nie musisz jednak tracić czasu oraz ponosić wysokich kosztów, aby odpowiednio zadbać o czystość. Wystarczy, że skorzystasz z doświadczenia profesjonalistów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie związane ze świadczeniem usług utrzymania czystości. Pozwala nam to na stworzenie modelu współpracy optymalnie dopasowanego do Twoich potrzeb oraz możliwości finansowych. Oferujemy Ci również usługi doradcze oraz szkoleniowe.Zadbaj o czystość, zadbaj o wizerunek

Na wizerunek Twojej firmy składa się wiele czynników, a czystość jest jednym z najważniejszych. Wiedząc, jak wielkie znaczenie ma ona dla funkcjonowania Twojej firmy, oferujemy Ci kompleksowe usługi czystościowe na światowym poziomie.OFERUJEMY:

 • sprzątanie pomieszczeń biurowych
 • konserwację posadzek z gresu, terakoty, PCV
 • sprzątanie pomieszczeń trudnodostępnych
 • mycie okien
 • pranie wykładzin
 • specjalistyczne usługi doraźneTereny Zielone:

Pomyśl o zieleni, pomyśl o prestiżu!

Otaczająca Twoją firmę zieleń jest jednym z istotniejszych elementów wizualnych bezpośrednio wpływających na Twój prestiż. Jest to element bardzo trudny do zorganizowania, wymaga bowiem wizji, odpowiednich środków technicznych oraz ogromnego doświadczenia. Teraz możesz zadbać o swój wizerunek poprzez odpowiednie zaprojektowanie terenów zielonych.Szpitale:

Higiena i dezynfekcja największy przyjaciel Twojego Szpitala

Higiena i dezynfekcja w szpitalu to podstawowy element walki z chorobami. W obiektach służby zdrowia prawidłowe czynności porządkowe i dezynfekcyjne to pierwszy krok do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia pacjentów.

Oferujemy Państwu usługi w zakresie utrzymania czystości i dezynfekcji pomieszczeń na terenie zakładu opieki zdrowotnej.Szpitale:

Swoim działaniem obejmujemy wszystkie strefy higieniczne w szpitalu, począwszy od bloków operacyjnych, sterylizatornii poprzez gabinety zabiegowe, sale chorych oraz ciągi komunikacyjne i sanitariaty. W tym celu używamy profesjonalnej chemii renomowanych firm. Preparaty dezynfekcyjne stosowane przez naszą firmę posiadają wszystkie niezbędne pozwolenia i certyfikaty wymagane przez polskie prawo, a spektrum działania jest dobierane indywidualnie do potrzeb Klienta. Wykonujemy dezynfekcję metodą parową oraz zamgławianie pomieszczeń w przypadku ognisk epidemiologicznych.

Naszym Klientom dostarczamy również wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne, wykonujemy polimeryzacje podłóg, krystalizację marmuru, mycie okien, w tym okien na wysokościach.

W celu zapewnienia kompleksowej usługi dla szpitali wykonujemy prace transportu wewnętrznego: transport odpadów medycznych i komunalnych, transport brudnej i czystej pościeli, usługi obsługi szatni wewnątrzszpitalnej, usługi obsługi magazynów odzieżowych w szpitalu. Nasi pracownicy zatrudnieni na stanowisku salowych po odpowiednim przeszkoleniu wykonują również czynności pomocnicze przy pacjencie np.: pomoc przy toalecie, pomoc w transporcie pacjentów, pomoc przy zmianie pozycji ułożeniowej chorego i inne.OFERUJEMY:

 • kompleksowe podejście do usługi sprzątania w szpitalu
 • usługi transportu wewnętrznego, pomocy przy pacjencie
 • najnowocześniejsze technologie w zakresie sprzątania obiektów służby zdrowia
 • środki dezynfekcyjne i profesjonalną chemię dobraną do indywidualnych potrzeb i standardów placówki medycznej
 • najwyższej jakości sprzęt i urządzenia do sprzątania
 • personel sprzątający o szerokiej wiedzy z zakresu higieny szpitalnej dobrany odpowiednio do potrzeb Klienta
 • wsparcie medyczne z zakresu higieny szpitalnej